Senior constructeur duikers, overconstructies en beton-brugconstructies