Jurist Subsidierecht

Bedrijf: Provincie Groningen
Startdatum: 2018-01-01
Einddatum: 2018-03-30
Standplaats: Groningen
Uren per week: 24-36

Opdracht omschrijving

De provinciale subsidieregelgeving wordt geactualiseerd. Provinciale Staten hebben op 5 juli 2017 de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 vastgesteld. Deze verordening is op 1 oktober 2017 in werking getreden. PS hebben de bevoegdheid subsidies te verstrekken en daarover nadere regels vast te stellen gedelegeerd aan GS. GS stellen in het najaar van 2017 een Procedureregeling vast waarin het algemene kader voor subsidieverstrekking nader wordt uitgewerkt. Vervolgens moeten alle bestaande subsidieregelingen worden aangepast aan de nieuwe Kaderverordening en Procedureregeling. De actualisatie van de regelgeving is onderdeel van een breder traject van verbetering van het subsidieproces.

We zoeken een ervaren jurist voor de actualisatie van alle subsidieregelingen van de provincie Groningen.

Planning
Inhuur voor drie maanden, eventueel met verlenging, met ingang van 1 januari 2018.
Omvang: 24 - 36 uur per week.
Facturering vindt plaats op basis van het daadwerkelijke aantal gemaakte uren, met dien verstande dat maximaal € 50.000 (excl. BTW) beschikbaar is. De werkzaamheden worden op het provinciehuis verricht.

Werkzaamheden
De huidige subsidieregelingen moeten worden getoetst en zo nodig worden aangepast op het nieuwe subsidiekader (Kaderverordening en Procedureregeling). Er kan ook sprake zijn van noodzakelijke (inhoudelijke) wijzigingen die los staan van het nieuwe subsidiekader. Die wijzigingen worden zoveel mogelijk in deze actualisatieslag meegenomen. We hebben ongeveer 100 regelingen/programma's op basis waarvan subsidie wordt verstrekt.

We zoeken een ervaren jurist voor de volgende werkzaamheden.

- Inventarisatie bestaande regelingen (grotendeels al uitgevoerd)

- Analyse bestaande regelingen

- Opstellen plan van aanpak voor actualisatie (prioritering, planning, aanpak)

- Opstellen voorstel voor wijziging van de regelingen (juridisch en zo nodig inhoudelijk)

- GS-besluitvorming voorbereiden (één verzamelbesluit of gefaseerde besluitvorming, nog nader te bepalen)

Bij de uitvoering van de werkzaamheden vindt nauw overleg plaats met de beleidsafdeling, het subsidieteam en een jurist. NB: er wordt een groot niveau van zelfstandigheid verwacht bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Kandidaat dient op het provinciehuis Groningen aanwezig zijn om de werkzaamheden te verrichten

We zijn voornemens om de gesprekken met kandidaten te voeren op: vrijdagmiddag 3 november aanstaande (vanaf 13.00 uur).


Kandidaat omschrijving

We  zoeken een ervaren jurist. We zoeken een oplossingsgerichte, communicatief vaardige persoon die ruime kennis en ervaring heeft op het gebied van het subsidierecht en met het opstellen  en wijzigen van regelingen.


Planning

Start publicatie: 2017-10-09 00:00:00
Vragenstellen tot (NVI): 2017-10-16 15:00:00
Beantwoording vragen: 2017-10-20 23:59:00
Offertes indienen tot: 2017-10-29 12:00:00
Beoordeling offertes (vanaf): 2017-10-30 00:00:00
Verwachte terugkoppelingsdatum: 2017-11-10 23:59:00reageer direct